wienberg-cut


.

Anbefalinger 

Hos Wienberg Architect sætter vi den personlige kontakt med kunden højt. Vi tager derfor ikke flere opgaver ind, end vi selv kan håndtere. Visionen at sætte et socialt indlevet og smukt aftryk i verden, og det gør vi bedst ved at bevare den personlige kontakt med kunden, brugerne og medarbejderne. Så et samarbejde med Wienberg Architects vil altid indebære direkte kontakt med os der har skabt firmaet.

Vi ser frem til samarbejdet!

Kh. Mette og Martin
Wienberg Architects

Bolig-for-mennesker-med-autisme

Anbefalinger, AT HOME 02, Autisme botilbud

"Under hele processen oplevede jeg "at blive mødt", der var lydhørhed og nysgerrighed. Jeg blev mødt i den person jeg er, og behovet for at noget er konkret, da jeg selv mangler det abstrakte. I vidste hvordan I kunne spille mig godt i den proces jeg var en del af, således at jeg trygt kunne træffe kloge beslutninger på vegne af organisationen. Jeg oplevede at blive mødt på min organisations værdier og menneskesyn – det var en fantastik oplevelse."

"Generelt er min oplevelse at Wienberg Architects er en meget professionel virksomhed, som er meget forberedt til de processer vi skulle være en del af. Ordentlighed ifht. "styr på tingene", at have taget stilling til hvad I står for og på en respektfuld og anerkende tone. Det var mere menneske end business. Virkelig glad for samarbejdet."
Citat, områdechef, Psykiatri og Social

”Vi oplever et generelt fint samarbejde med Wienberg Architects, som vi især bruger til opstart af nye projekter, hvor der indgår særlig brugerinvolverings processer. Vi synes, at firmaet har stor forståelse for vores målgrupper og kan få det videreført i projekterne, både for borgerne og personalet. Vi har brugt firmaet til udvikling af AT-home boliger, som er blevet en succes for Regionen.”
Citart, projektleder Region Midt

Læs mere om projektet her

 

4-Niche-ved-samtalerum

Anbefalinger, Livsrum Odense

"Jeg oplevede samarbejdet som varetaget på en meget engageret og ansvarsfuld måde. Wienberg Architects havde fra starten, gjort en stor indsats for at sætte sig ind i brugerne af husets behov, og kunne derfor byde ind med en velgennemtænkt arkitektonisk løsning. Mette var god til at holde fast i store og små detaljer undervejs i byggeprocessen, og holdt fast på både farver, linjer, valg af træ, lamper etc, så det færdige resultat fremstod med den gennemtænkte arkitektoniske løsning, der var planlagt."

"Wienberg Architects var gode til at være i dialog med både entreprenør, håndværkere og bygherre undervejs i processen, også med de småjusteringer, som der skulle laves undervejs. De fulgte projektet helt til dørs – også med indretningen/møblering af huset, og var gode til at være lydhør for nye behov/småjusteringer undervejs, og fandt hurtigt frem til gode nye konstruktive løsninger."
Citat, leder af kræftrådgivningen


”Vi oplevede samarbejdet i en uformel tilgang til sagen, hvor alle parter kom med gode input og havde respekt for hinandens faglighederne. Vi havde specielt god gavn af Wienberg Architects´ erfaring med at udarbejde et flot tilbudsmateriale i forb. med konkurrencen, og samarbejdet efterfølgende med bygherre.”
Citat, totalentreprenør:

Læs mere om Livsrum Odense
 her

 

.

LILLE


Anbefalinger, Seniorhuset ved Hinnerup Kollegiet

"Det var tydeligt allerede fra første møde, at Mette Wienberg gik til opgaven med hjerte, hjerne, dedikation og stor energi. At der var et tæt samarbejde mellem bygherre og rådgiver. Den meget grundige involveringsproces Mette gennemførte har gjort, at vi nu står med et byggeri, der fuldt ud lever op til de forventninger og håb vi havde, da vi startede processen."

"Mange af de små finesser, som overgangszoner, bevidst farvevalg og arkitektur i det hele taget har helt sikkert en positiv effekt på borgernes livskvalitet. For medarbejderne har byggeriet betydet, at bygningerne nu i højere grad understøtter den socialfaglige indsats, hvilket er positivt for arbejdsmiljøet."
Citat bygherre
Læs mere om botilbud for mennesker med autisme herModel-l-1

Anbefaling, Neurorehabilitering Midt

”Samarbejdet med Wienberg Architects i forbindelse med tegninger til Neurorehabilitering Midt var rigtig godt. Mette var meget positiv nysgerrig på vores målgruppe og spurgte grundigt ind til vores behov. Hun fik hurtigt en god fornemmelse af vores behov og var god til at omsætte det til løsningsforslag i byggeriet. Vi blev meget inspireret af dit arbejde.”

Citat Leder Neurorehabilitering Midt 
Læs mere om projektet (som er underopførelse) her
Thumpnail-5

Anbefalinger, Banebyen Viborg

Indsæt
Citat leder af Banebyen Viborg
Læs mere om Banebyen Viborg her

Wienberg Architects
C.F. Aagaards Vej 1
8270 Højbjerg


+45 4022 8920
info@wienbergarchitects.dk

Mette Wienberg
mette@wienbergarchitects.dk
+45 4022 8920

Martin Wienberg
martin@wienbergarchitects.dk
+45 2142 4320