Livsrum Odense

Udgangspunktet for LIVSRUM Odense har været at arbejde med et arkitektonisk afsæt, der i sin grundstruktur og hovedidé sammenbinder hus og landskab. Via arkitektoniske elementer som ”nichen”, ”lommen” og “mellemrummet” definerer steder, både ude og inde, og åbner op for, at man i en sårbar situation kan trække sig fra fællesskabet uden at føle sig alene.

Huset fremstår som en pavillon i et grønt parkrum og defineres af tre landskabelige og rumdannende bånd, der bugter sig blødt, favner husets indhold og parkens rum. Bygningens nederste bånd formidler husets møde med jorden og bevæger sig pulserende, tæt på som en integreret del af bygningen og ud fra bygningen i form af beskyttende havemure der danner rum, markerer grænser, åbner op og favner.

Bygningens midterste bånd, med sin varme, bløde træoverflade, møder mennesket og kroppen, mens det øverste bånd af let reflekterende metal afslutter bygningen i en spejling af træernes kroner og himmelen. I en poetisk graduering af lys og skygge samt forskellige niveauer af åbenhed og intimitet binder forskydningerne i husets tre vandrette facadebånd inde- og uderum sammen til en organisme, der favner mennesket, taler til sanser og sind og bringer naturen helt tæt på og i forbindelse med “Livsrummet”, husets hjerte.

Fra dommerbetænkningen:
”Livrummet består af en serie af rum, udlagt mod sydsiden af bygningen, med direkte udgang eller udsyn til haverummet. Denne serie af rum virker velovervejet, godt understøttet af materialiteten i rummene med den synlige limtræskonstruktion, træbetonfladerne med listebeklædningen m.m. Dommerkomiteen er overbevist om, at denne serie af rum, hører til blandt konkurrencens bedste. Illustrationerne viser en materialeopfattelse som dommerkomiteen har stor forståelse for.”

Du kan læse mere om, hvorfor projektet vandt her

Fakta:
Adresse: Kløvervænget 14, Odense
Areal: Nybygning 670m2 brutto 
Bygherre: Kræftens Bekæmpelse, Realdania.
Team: Totalentreprenør NJ gruppen A/S, Frier Architecture
Ingeniør: Ingeniør ́ne A/S
Præmiering: 1. Præmie i Totalentreprisekonkurrence Anlægsomkostninger: 16 mill.
Indviet: 2014.


Wienberg Architects
C.F. Aagaards Vej 1
8270 Højbjerg


+45 4022 8920
info@wienbergarchitects.dk

Mette Wienberg
mette@wienbergarchitects.dk
+45 4022 8920

Martin Wienberg
martin@wienbergarchitects.dk
+45 2142 4320