Rehabiliteringscenter for hjerneskadede i Hammel

Det banebrydende projekt for rehabilitering af hjerneskadede i Hammel er placeret på en udfordrende grund klemt inde i hjørnet af eksisterende hjerneskadecenters bebyggelse. Denne udfordring har skabt et blødt formet byggeri som indføjer sig i den omkringlæggende haves bløde formsprog, i kontrast til den skarpskårne teglbygning.

Bygningen er komponeret af bygnings volumener i forskellige højder som bevæger sig organisk om mod haverummet. De høje dele af bygning mod ankomsten gå i dialog med eksisterende teglbygningers skala, mens de bagvedliggende gradvist nedskaleres i mødet med haverummet. Ind mod eksisterende bygning beklædes det skulpturelle zigzag facade forløb med træ, mens øvrige facader er opført af tegl, og derved går i en mere bymæssig dialog med omgivelserne.

Det levende formsprog har indvendigt sin berettigelse ved at give et menneskeligt, imødekommende udtryk i stor kontrast til den mere sterile hospitalsatmosfære som alle husets brugere netop kommer fra efter indlæggelse. De mange knæk skaber rumlig variation, nicher for ophold, personlighed og ikke mindst genkendelighed for beboerne.

Der er i projektet arbejdet med, hvordan man kommunikerer vha. farver, form og materialer, samt hvordan der skabes hjemlighed og tryghed for optimal rehabilitering i en ny og udfordrende situation.

Der er i den nye bygning plads til 10 beboere og 24 borgere i genoptræningsforløb.

Wienberg Architects har faciliteret bruger inddragelsesprocessen samt udviklet projekt frem til udvidet skitseforslag i forbindelse med projekt for rehabilitering af hjerneskadede i Hammel. Derefter er projektet udsendt i totalentreprise, projekteringen er varetaget af Casa Arkitekter.

Artikel i Magasin Moelven

Fakta
Adresse: Tagdækkervej 10, Hammel
Areal: Nybygning 1640m2 brutto 
Bygherre: Region Midt
Team: Wienberg Architects frem til udbud
Totalentreprise/Projektering, CASA Arkitekter 
Anlægsomkostninger: 31,4 mill.
År: Under udførelseWienberg Architects
C.F. Aagaards Vej 1
8270 Højbjerg


+45 4022 8920
info@wienbergarchitects.dk

Mette Wienberg
mette@wienbergarchitects.dk
+45 4022 8920

Martin Wienberg
martin@wienbergarchitects.dk
+45 2142 4320