Banebyen Viborg - autismetilbud unge

”De fysiske rammer blev rigtig flotte, og det er tydeligt, at der i Banebyen er tale om en meget nytænkende indretning, farvesætning og materialevalg. Beboerne er rigtig glade.”
Citat, medarbejder, Banebyen

Opgaven lød her på at skabe den mest optimale indretning for unge med autisme. Der er i projektet arbejdet ud fra ideen om at kommunikerer, skabe tilhørsforhold og sted vha. anvendelsen af farver med udspring i naturen. Den ydre geometri er i dette projekt skabt af andre.

Hver etager har sin farvekodning, for genkendelighed og for at skabe identitet for de unge og deres fællesskab på etagen. I samarbejde med beboerne er udvalgt farver som gav dem mulighed for at sætte personligt præg på eget hjem efter nøje gennemtænkte farvestrategier.

I projektet er der i forbindelse med det store fællesrum udviklet en ny møbeltype med udgangspunkt i en forståelse af de særlige udfordringer som denne målgruppe generelt har med sociale fællesskaber som oftest opleves som uoverskuelige og grænseoverskridende. De integrerede sofaer er derfor udviklet efter ”biografprincippet”, hvor hver siddeplads har sit veldefinerede rum, adskilt fra sidemanden vha høje armlæn og underbygget vha. forskellige farver på hynderne.

Afsættet ”møbler der kommunikerer” er ligeledes anvendt i det løse inventar, hvor hvert bord har sin farvekode. Det kommunikeres ud til beboerne, hvilke farver som betyder ”jeg har brug for at sidde lidt for mi selv” og hvilke der signalerer ”jeg vil gerne snakke i dag”. Arbejdet med målgruppen ned i mindste detalje giver dyb mening, når man arbejder med mennesker med autisme, da det netop er den lille nænsomt gennemtænkte løsning som kan gøre hele forskellen, o som dermed kan støtte den enkelte i at få mod på fællesskabet frem for at isolere sig.

PROJEKT: Banebyen Viborg, et boligprojekt
STATUS: Bygget
YEAR: 2018-19
PROJEKT TEAM: Wienberg Architects, i samarbejde med More Wood

Wienberg Architects
C.F. Aagaards Vej 1
8270 Højbjerg


+45 4022 8920
info@wienbergarchitects.dk

Mette Wienberg
mette@wienbergarchitects.dk
+45 4022 8920

Martin Wienberg
martin@wienbergarchitects.dk
+45 2142 4320