Helhedsplan for Palsgaard A/S

Hovedtanken i dette koncept udspringer af ideen om at skabe størst mulig synergi mellem Palsgaards fagspecialer og produktion.

Det er vigtigt at der på den ene side skabes ro om den enkelte arbejdssituation, men det skal samtidig foregå i nærhed til udvikling og produktion med størst mulig synergi for øje.

Derfor rummer dette forslag en disponering med hovedvægt på kontorarbejdspladser syd for alleen, og en hovedvægt på produktin og laboratorier nord for alleen. Begge områder med placering og orientering mod Palsgaards hjerte og centrum.