Hinnerup kollegiet

Hinnerup Kollegiet - Autismeboliger

Projektet er et pionerprojekt inden for sit område, udarbejdet med støtte fra Realdania som ønskede en eksperimenterende tilgang til emnet. Der er inden skitsering afholdt en omfattende brugerinddragelsesproces som har dannet afsæt for projektet. I projektet undersøges, hvordan arkitekturen kan støtte, hjælpe, motiverer og udvikle mennesker med sensoriske og sociale udfordringer og dermed markant forbedre deres livskvalitet.

Byggeriet indpasser sig på en snæver grund imellem to eksisterende boenheder og omkranser et frudigt, fælles ankomstrum. Byggeriet er karakteriseret ved en landskabelig komposition, der naturligt favner og leder på vej. Materialemæssigt tilpasses byggeriet stedet med grønmalede træfacader mod haverummet og en variation af lyse teglsten på ydersiden mod ankomsten.

Fælles for mennesker med autisme er udfordringer med det sociale. Der er i projektet arbejdet med arkitektonisk artikulering af overgange for at afhjælpe det at nærme sig fælleskabet. Bygningens bløde geometri pirrer nysgerrigheden og motiverer dermed til deltagelse.

Formsproget er ved sit forløb med til at begrænse mængden af stimuli, skærme beboeren, samt danne kroge for tilbagetrukket ophold. Et eksempel på dette er forhavemotivet foran boligerne mod det indre, fælles torv; en zone med niche og indbygget bænk som giver mulighed for, at man kan se fællesskabet an. Der er arbejdet med emnet ned i mindst detalje, eksempelvis i form af boligernes todelte stalddøre som gør, at en beboer gradvist kan lukke op for social kontakt.

Fakta:

Adresse: Hinnerup Kollegiet, Stadionallé 1, Hinnerup.
Areal: Nybygning 610 m2 brutto.
Bygherre: Hinnerup Kollegiet, Realdania.
Entreprenør: Ole Sommer A/s.
Præmiering: 1. Præmie.
Anlægsomkostninger: 9 mill.
Indviet: 2014.